Ana içeriğe atla

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE BİR BAKIŞ

YILLARA GÖRE DIŞ TİCARET


 

İhracat oranlarına baktığımız zaman son 6 yılda bir artış meydana gelmiş(113.9 milyar $ →142.5 milyar $). İthalattaki değişime baktığımızda ise 14 milyar dolarlık bir artış var. İhracat 2014 yılında zirveyi görürken ithalat ise 2013 yılında zirveyi görmüş. Dış ticaret dengesinde ise olumlu yönde bir küçülme var. İthalatımızın azalmasındaki etkenlerden en önemlisi petrol fiyatlarındaki düşüştür. Bu düşüş dış ticaret dengesine de olumlu bir şekilde yansımış. Küçük bir etki de Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası Rusya’nın uyguladığı ekonomik ambargodur. 

ÜLKELERE GÖRE YILLIK İTHALAT-İHRACAT (DEĞER: MİLYAR $)

A)İTHALAT

YILLAR/ÜLKE
ÇİN
ALMANYA
RUSYA
ABD
İTALYA
2010
17.2
17.5
21.6
12.3
10.1
2011
21.7
23.0
24.0
16.0
13.5
2012
21.3
21.4
26.6
14.1
13.3
2013
24.7
24.2
25.1
12.6
12.9
2014
24.9
22.4
25.3
12.7
12.1
2015
24.9
21.4
20.4
11.1
10.6
2016
25.4
21.5
15.2
10.9
10.2
Ülkelerin, yıllık toplam ithalatımız içindeki payları 2016 yılı itibariyle;
Çin: %12.8
Almanya: % 10.8
 Rusya: %7.6
ABD: %5.5
İtalya: %5.1 olarak gerçekleşti.

B)İHRACAT

YILLAR/ÜLKE
ALMANYA
İNGİLTERE
IRAK
İTALYA
ABD
2010
11.5
7.2
6.0
6.6
3.8
2011
13.9
8.1
8.3
7.9
4.6
2012
13.1
8.7
10.8
6.4
5.6
2013
13.7
8.8
11.9
6.7
5.6
2014
15.4
9.9
10.9
7.1
6.3
2015
13.4
10.6
8.6
6.9
6.4
2016
13.9
11.7
7.7
7.6
6.6
Ülkelerin, yıllık toplam ihracatımız içindeki payları 2016 yılı itibariyle;
Almanya: %9.8
İngiltere: %8.2
Irak: %5.4
İtalya: %5.3
ABD: %4.6 olarak gerçekleşti.

ÜLKE GRUPLARINA GÖRE YILLIK İTHALAT-İHRACAT (DEĞER MİLYAR $)

A)İTHALAT

YILLAR/ÜLKE GRUBU
AVRUPA BİR.
KARADENİZ EKONOMİK İŞ.
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞ.
TÜRK CUMHURİYETLERİ
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOP.
2010
72.4
32.9
22.2
2.9
28.9
2011
91.4
38.8
31.4
3.6
33.2
2012
87.7
41.5
31.7
3.6
35.2
2013
92.5
41.3
32.1
3.6
34.0
2014
88.8
40.9
29.1
2.9
33.1
2015
78.7
31.5
22.4
2.7
27.2
2016
77.5
24.2
23.2
2.6
20.7
Bu ülke gruplarının yıllık toplam ithalatımız içindeki payları 2016 yılı itibariyle;
Avrupa Birliği:  %39
Karadeniz Ekonomik İşbirliği: %12.2
İslam İşbirliği Teşkilatı: %11.7
Bağımsız Devletler Topluluğu: %10.4
Türk Cumhuriyetleri: %1.3 olarak gerçekleşti.B) İHRACAT

YILLAR/ÜLKE GRUBU
AVRUPA BİR.
KARADENİZ EKONOMİK İŞ.
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞ.
TÜRK CUMHURİYETLERİ
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOP.
2010
52.9
14.5
32.5
3.9
10.3
2011
62.6
17.8
37.3
5.0
13.4
2012
59.4
18.8
55.2
5.8
15.1
2013
63.0
20.4
49.4
6.9
16.9
2014
68.5
19.7
48.6
7.1
15.6
2015
63.9
14.6
42.7
5.3
10.6
2016
68.3
13.1
41.2
3.9
7.7
Bu ülke gruplarının yıllık toplam ihracatımız içindeki payları 2016 yılı itibariyle;
Avrupa Birliği: %48.0
Karadeniz Ekonomik İşbirliği: %9.2
İslam İşbirliği Teşkilatı: %28.9
Türk Cumhuriyetleri: %2.8
Bağımsız Devletler Topluluğu: %5.4 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde AP’nin Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararının ardından Avrupa Birliği olan ilişkilerimiz tekrar gerilmiştir. Ülkemizdeki siyasetçilerin “Avrupa Birliği’ne ihtiyacımız yok” söylemleri tekrar gündeme geldi. Yukarıda paylaştığım veriler ışığında AB’ye ciddi manada ihtiyacımız vardır. İhracatımızın %48’ini bu pazara yapıyoruz. Bu pazara alternatif başka bir pazar bulmadan AB’ye ihtiyacımız yok demek gerçeklerle örtüşmemektedir. AB’ye alternatif olabilecek en yakın ülke grubu İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ancak buradaki ticaret hacmi AB ile yaptığımızdan neredeyse %20 daha azdır. Ayrıca İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI üye ülkeleri arasında Suudi Arabistan, Libya, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında yaşanan diplomatik kriz sonucu, ülkemizin Katar’ın yanında saf tutmasından kaynaklı olarak diğer ülkelerle olan ticaretinde bir soruna neden olabilir. Yani İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’ nın Avrupa Birliği pazarının yerine geçme ihtimali kalmamıştır diyebiliriz.

Bu veriler ışığında mevcut ticari ilişkilerimize sahip çıkarak ve kendimize alternatif pazarlar bularak ticaret hacmimizi genişletmemiz gerekmektedir. Onun dışında atılacak her bir adım ülkemizin dış ticaretine zarar verebilir.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

SERMAYE PİYASALARI NEDİR ?

Sermaye piyasaları; finansal piyasanın bir alt koludur. O yüzden ilk olarak finansal piyasaları açıklayarak başlayacağım. Finansal Piyasa Finansal tasarruf fazlası olanlar ile mal ve hizmet üretimi, ticareti vb. alanlarda faaliyet göstermek için kaynak ihtiyacı içinde olan, fon( en genel tabiriyle para) talep eden birimler arasındaki fon akışını sağlar. Finansal piyasaların çeşitli fonksiyonları vardır. Bunlar; ·       Reel piyasaya kaynak sağlamak ·       Sermaye birikimi oluşturmak ·       Likidite temin etmek ·       Risk dağıtımı yapmak ·       Mülkiyeti tabana yaymak Finansal piyasalar ikiye ayrılır; Para Piyasası Para piyasaları, fon arz ve talep edenlerin karşılaştığı ve kullandıkları araçların vadeleri 12 ayı geçmeyen piyasaları ifade eder. Bu finansal araçlar; ·       Mevduat ·       Hazine bonoları ·       Finansman bonoları ·       Mevduat sertifikaları ·       Repo ·       Banka kabulleri ·       Banka bono

MUTLAK ÜSTÜNLÜK TEORİSİ VE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ HAKKINDA

Ekonomistler; ülkeler neden ticaret yapar, ülkelere nasıl bir fayda sağlar veya hangi malları ithal edip hangilerini ihraç etmeli gibi soruların cevabını ararken çeşitli teoriler üretilmiştir. Uluslararası İktisat dersi veya İktisat tarihi derslerinde bu iki teoriyi çokça duymuşsunuzdur. Bu yazımda bu iki teoriden bahsedeceğim. Yazıma başlamadan önce Uluslararası Ticaret Teorisinin varsayımlarını madde madde yazacağım ve teorileri bu maddeler üzerinden değerlendireceğiz: ·       İki ülke, iki mal ve her iki ülkede üretim yapıyor. ·       Mallar homojen ·       Para yok, değiş-tokuş ekonomisi söz konusu ·       Fiyatlar reel ·       Mal faktör piyasalarında tam rekabet halde ·       Devlet müdahalesi yok ·       İşgücü ülke içerisinde tam hareketli ancak ülkeler arasında tam hareketsiz ·       Ekonomi tam çalışma durumunda  ·       Taşıma-nakliye giderleri 0 (sıfır) Mutlak Üstünlük Teorisi – Adam Smith 1776  Uluslararası ticaret ilk defa Adam Smith’in y

OFFSHORE BANKACILIK NEDİR ?

Offshore bankacılık; kıyı bankacılığı olarak bilinir ve Vergi Cenneti ülkelerde yapılır. Öncelikle vergi cenneti ülke nedir onu açıklayayım. Vergi cennetleri, vergi oranlarının olmadığı ya da çok düşük olduğu ülkelerdir. Bu tarz ülkeler vergi oranları daha yüksek olan ülkelerden vergi kaçırılmasına sebep olur ve kendi bünyesinde para toplar.  Ayrıca vergi cenneti olan ülkelerde gizlilik ön plandadır, müşteri bilgilerini dış dünyayla paylaşmayarak; ne kadar paranın olduğunu, bu paranın nerden geldiğini, paranın kime ait olduğu gibi bilgiler saklı kalır. Bu gizlilik sayesinde sistemin kötüye kullanım oranı çok artıyor. Terör finansmanı bu bankacılık sayesinde gerçekleşiyor. Barack Obama’nın güven ve terör danışmanı John Brennan 2011 yılında offshore konusunda şöyle diyordu: “ Terör olaylarıyla etkili bir şekilde mücadele etmenin bir yolu da Bahama, Virgin Adaları, Gibraltar ve Cayman Adaları gibi offshore bankacılığı yapan merkezleri ve offshore bankacılık sistemi içinde terörü fina